سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گاو بنی اسرائیل

حضرت رضا علیه السلام فرمود:

بعضى از یاران پیامبر اسلام از ایشان پرسش کردند جریان گاو بنی اسرائیل چه بود؟ و چه خصوصیتى در آن گاو بود ؟

 

نبىّ اکرم فرمود: جوانى از بنى اسرائیل نسبت بپدر خود کاملًا نیکى میکرد جوان متاعى را خریدارى کرده نزد پدر آمد پدر را در حال خواب دید در حالى که کلید در زیر سر او بود بیدار کردن او را خوش نداشت در نتیجه معامله بهم خورد پدر بیدار شد جریان را باطلاع او رساند پدر کاملًا خشنود شد و گفت: پسرم این گاو را بجاى معامله بپذیر، پیامبر اکرم فرمود: ملاحظه کنید نیکى بپدر چقدر با ارزش است.