سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منیه المرید

بسمه تعالی

نمونه سوال منیه المرید پایه سوم(اخلاق3)

1 –چهار مورد از آداب معلم با متعلمین را بنویسید.(2)

2 – امام علی علیه السلام فرمودند: دو گروه پشت مرا شکستند. آن دو گروه را نام ببرید(2)

3 – چهار مورد از آداب معلم در درس را بنویسید(2)

قال علی علیه السلام: اذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قالوا وکیف الهرب؟ قال تقولون الله اعلم.

4 – ضمن ترجمه روایت شریفه فوق بنویسید که حضرت چه نکته ای را در این روایت به ما گوشزد می فرمایند؟

5 – یک روایت در فضیلت کتابت علم بنویسید؟(2)

6 – بعضی از سلف فرموده اند: «من بخل بالعلم ابتلی باحدی ثلاث: أن ینساه  أو یموت فلا ینتفع به  أو تذهب کتبه»

منظور از بخل به علم را بنویسید و با توجه به کلام فوق آثار سوء آن را نام ببرید(2)

7 – امیر مومنان علیه السلام سه علامت برای ریا کار برشمرده اند؛ دو مورد از آن را بنویسید(2)

8 – روایت زیر را ترجمه کنید(2)

أقرب ما یکون العبد إلی الکفر أن یواخی الرجلُ الرجل َعلی الدین فیحصی علیه زلّاته لیعیّره بها یوماً ما.

9 – چهار مورد از آداب فتوا دادن را بنویسید(2)

 

10 – مستفتی به چه کسی می گویند(2)