سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال نامه مالک

بسمه تعالی

نمونه  سوالات نهج البلاغه پایه 6

1 –  بنابر فرمایش حضرت حق اگر چه سنگین است اما خدا آن را بر مردمی آسان می کند که... (دو مورد را بنویسید) (2)

2 – کارگزاران دولتی را از میان چه  مردمی باید برگزید؟ (دو ویژگی) و چرا باید به آنان حقوق کافی پرداخت؟ (دو مورد)

3 – چرا اگر رعیت درخواست تخفیف مالیات داشت به او تخفیف داده شود؟ (دو مورد)

4 – حضرت رعیت را به چند دسته تقسیم می نند؟ چهار گروه را نام ببرید

5 - واژه های زیر را ترجمه کنید؟(2)

استئثار

 جنّه

حب الاطراء

 التافه 

6 -  حضرت در مورد صلح با دشمن چه نکاتی را متذکر می شوند؟(2)

7 -  حضرت ، مالک را از مشورت با چه کسانی بر حذر می دارند.(2)

8 – سفارش حضرت در مورد طبقات پایین جامعه  چیست؟(2)

9 – طبق فرمایش حضرت، کدام گروه از رعیت به عدل و داد محتاج ترند توضیح دهید؟(2)

10 – حضرت نسبت به نزدیکان حاکم که اطراف او را گرفته اند چه توصیه ای فرموده اند؟(2)

 

11 – منظور از ساعی چه کسی است؟ و چرا در تصدیق او باید احتیاط کرد؟(2)