سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال خطبه متقین 1

بسم الله الرحمن الرحیم 

نمونه سوال خطبه متقین

1 – کلمات زیر را معنا کنید؟(2)

تَثاقَل                    صواب                                        طرفه عین                            رَکَنوا الیها

وَجَل                     یَبیتُ                                          سُؤل                                  شهوت

2- «شرورهم مامونه» که یکی از صفات متقین است به چه معناست وعلت اینکه این صفت در مومنان به وجود آمده چیست؟(2)

3 – چرا امام علیه السلام از جواب دادن به همام خود داری می کردند؟(2)

4 - «نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء» کدام صفت متقین را بیان می کند؟(2)

5 – شب پرهیزگاران را توصیف کنید؟ چهار مورد(2)

6 – روز پرهیزگاران را توصیف کنید؟ چهار مورد(2)

7 -  اگر یکی از متقین مورد مدح وستایش قرار بگیرد چه می گوید؟(2)

8 – چه چیزی باعث چشم روشنی  متقین است و بی اعتنایی آنها در چیست؟چگونه وارد شب می شوند و چگونه وارد صبح می شوند؟(2)

9 – رفتار انسان با تقوا با کسی که او را دشمن دارد و با کسی که او را دوست دارد، چگونه است؟(2)

10 – «لا یضیع ما استحفظ و لا ینسی ما ذکر» کدام صفات انسان پرهیزگار را بیان می کند؟(2)

 

11 – هدف انسان پرهیزگار از نزدیک شدن  به افراد و هدف او از دور شدن از آنها چیست؟(2)