سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نقاط مطلوب فرهنگی در نگاه مقام معظم رهبری

نقاط مطلوب فرهنگی کشور در نگاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)

«آموزش و پرورش68 الی76»

     68/3/23:سخنرانى در مراسم بیعت وزیر آموزش و پرورش، معلمان و جمعى از دانش آموزان استان تهران

1.        استفاده از حوادث تلخ و مصیبت بار به عنوان عاملی در جهت تقویت و پیشرفت ملت

2.        ساختن فردای کشور،ایجاد یأس و ناامیدی در دل استکبار جهانی، توسط معلمان و مربیان

3.       تلاش همه‌ى قشرها و آحاد مردم و مسؤولان رتبه‌هاى اول و دوم و سوم در نظام،مبنی بر ارتقاء اقتدار نظام جمهورى اسلامى

4.       کیفیت بخشی به کارها با حسن عمل و جلب اعتماد مردم و با ارایه‌ى خدمات مخلصانه در بخشهای اداری و دولتی

5.       حفظ نعمت اعتماد و پشتیبانی مردم از نظام

6.       حفظ روحیه سربازی برای انقلاب به عنوان وظیفه واحد همه آحاد مردم و مسئولان و مقامات در قبال اسلام و نظام اسلامی

7.       پایه گذاری اساس صلاح ملت و دولت و کشوردر آموزش و پرورش

    68/12/27: بیانات در دیدار با مدرّسان و مسؤولان دبیرستان علوم و معارف اسلامى شهید مطهرى 

8.       تاسیس مدارس مقدماتی حوزه با روال ورویکرد دروس حوزوی

9.       حفظ  و آموزش قران در مدارس حوزوی

10.   وجود یک دوره عقاید متین و کاملاً ساده و دور از استدلالات فلسفى و عرفانى در مدارس

11.   شناسایی شبهات روز و پاسخگویی به آنها در قالب بحثهای اعتقادی در مدارس

    69/2/12: سخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از معلمان و مسؤولان امور فرهنگى کشور و جمعى از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانى کارگر

12.   تسهیل مطالب آثار شهید مطهری برای استفاده عموم جامعه از آنها

13.   کار فکری روی افکار شهید مطهری توسط اهل تحقیق با استخراج تفکرات او در ابواب مختلف

14.   گسترش و پیشرفت و شکوفایى فکرى جامعه بر مبناى آثار شهید مطهرى با تلاش همه اقشار جامعه

15.   مقابله به مثل در نبرد فرهنگی

16.   جوابگویی به هجمه فرهنگی دشمن، با سلاح قلم، توسط  فرهنگیان کشور

17.   احساس سربازی جبهه فرهنگی در میان مسئولان و کارگزاران امور فرهنگی کشور

18.   آگاهی از فعالیت دشمن و فرمانبرداری از فرماندهان فرهنگی کشور

19.   سازماندهی  نیروهای  فرهنگی کشور و انسجام بخشی به آنان، در عرصه جنگ فرهنگی

20.   تربیت نسل جدید به عنوان محافظان انقلاب توسط معلمان و مسئولان مدارس

21.   قدرشناسی از معلمان و کارگزاران تعلیم و تربیت

22.   کمک رسانی مادی و معنوی مردم به آموزش و پرورش و مدرسه سازی و تعلیم و تربیت

23.   جلب چشم و دل مستضعفان دنیا و زخمدیدگان استکبارجهانى و امیدوار نگهداشتن آنها

24.   داشتن نیروی کارِ صادق و سالم و مؤمن

25.   ایمان و عشق کارگران به اسلام و انقلاب و حضور در عرصه نبرد نظامی در کنار نبرد اقتصادی

26.   تلقی زمانه، به عنوان دوران کار جدی و عبادت دانستن کارهایی که برای توسعه وپیشرفت کشور انجام میگیرد

27.   مورد توجه قرار دادن طبقه کارگر و محروم و مستضعف، در قوانین ومراجعات اداری

28.   همکاری قشرهای مختلف در راستای محرومیت زدایی

29.   حفظ و تقویت ایمان و روحیه انقلابی، توأم با روشن بینی و عمق فکری، در سپاه

30.   جوابدهی مؤدبانه به حرفهای مخالفین نظام توسط نویسندگان و صاحب‌نظران و قلم‌به‌دستان و تریبون داران خودی

31.   اتحاد کشورهای فقیر دنیا در مقابل استکبار جهانی

32.   مرعوب نشدن از تواناییها و اقتدارات امریکا

33.   دیپلماسی فعال، با رعایت عزت و حکمت و مصلحت کشور و عدم ورود به منطقه ممنوعه یعنی ارتباط با آمریکا