سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نقاط مطلوب فرهنگی در نگاه مقام معظم رهبری

 Ø    12/2/75: بیانات در دیدار با جمع کثیرى از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور 

1.       امیدواری و تشجیع سایر ملتها برای استکبار ستیزیبا پشتیبانی مردم از دولت و پیوند میان مسئولان و مردم

Ø    10/2/1376: بیانات در دیدار جمع کثیرى از کارگران و معلّمان در آستانه‌ى روز کارگر و روز معلّم

2.       تسریع حرکت رو به رشد نظام، با پیشرفت محسوس در دو زمینه علم و کار در جامعه

3.       وجدان کاری یا احساس مسئولیت در قبال کارنه کارفرما

4.       صَرف توان،توسط مسئولان دو قشر معلم و کارگر در کیفیت بخشی هرچه بیشتر در این دو زمینه

5.       سرمایه گذاری و برنامه ریزی مسئولان به جهت شکوفا شدن استعدادهای برجسته ایرانیدرهماوردهای علمی

6.       حمایت و پشتیبانی دولت و مسئولان دانشگاهها و محیطهای علمی از استعدادهای درخشان

7.       به کارگیری نیروهای فعّال، توانا و کاردان در محیطهای علمی وکارگری

8.       فراهم کردن زمینه ابتکار و خلاقیت برای محصّلان وکارگران

9.       تعدّد و تنوع بخشی به اشتغالها و توجه خاص به پیشرفت کار، توسط مسئولان مربوطه

 

10.   صَرف تمام تلاشها و انرژی ها به منظورخودکفایی و خود اتکایی حقیقی و عدم وابستگی به خارج از مرزهای کشور