سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نقاط مطلوب فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 Ø    17/7/1371:بیانات در مصاحبه‌ى پایانى سفر به استان چهار محال و بختیارى

Ø    15/2/72: بیانات در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت «روز کارگر» و «روز معلّم»

1.       ایستادگی اهل قلم و اندیشه در جبهه حق با فکر و بیان و منطق و قلم در مقابله با هجوم فرهنگهای غلط و انحرافی

2.       انتقال دادن سختی ها و خون دل خوردنهای روزهای مبارزه بر علیه طاغوت به نسل نو و جوانان با تحلیلهای اهل قلم

3.       روی پای خود ایستادن در تأمین نیازهای اصلی کشور و وزنه بودن در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی

4.       وجدان دینی و توجه به منافع اجتماعی در کنار منافع شخصی در سرمایه گذاریهای افراد متمکن و پولدار

5.       ابتکار داشتن و نوآورىدر محیط کار و تلاش اقتصادى کشور و چشم ندوختن به راهکارهای اقتصادی غربی

6.       عرضه محصولات و کالاهای مورد احتیاج ملتها در سطح جهان

7.       کمک رسانی متفکرین دانشگاهها به اقتصاد کشور

8.       طرحهاى جدید اقتصادىِ متناسب با مسائل اقتصادى مملکت اسلامی

9.       جهاد و مبارزه‌ى طولانى معلمین و دانش آموزان در جبهه فرهنگی

10.   احساس وظیفه معلمین در ساختنِ انسانهاىِمؤمن و متدین و ساختنِ جوانى که بتواند با دستهاى نیرومند خود، چرخ مملکت را بگرداند،

Ø    23/4/72:بیانات در دیدار کارکنان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستىو سازمان تأمین اجتماعى

11.   تقویت و رشد روز افزون جهاد سازندگی از لحاظ تلاشِ کارى و جهتگیرىِ انقلابى و ایمانى

12.   کمکهای مادی و معنوی مردم به بهزیستی کشور

13.   تلاش اساسی مسئولین کشور در دور کردن آحاد مردم جامعه از رذائل اخلاق

Ø    10/8/1374:بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

14.   حفظ طهارت روح و لحاظ جهت خدائی درهمه‌ى فعّالیتهاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، نظامى، مبارزاتى، علمى و تحقیقاتى برای جوانان

15.   حفظ روحیه‌ى ایستادگى در مقابل دشمن و مبارزه با او برای جوانان

16.   باقی ماندن روح ایستادگی در مقابل دشمن با گنجاندن روحیه جها د اکبر و توجه به معنویات در زندگی ها

17.   مسلح شدن دانشجوها به قدرت تحلیل سیاسی برای شناسایی جبهه بندی های دشمن

18.   بیداری و هشیاری  محصلین- اعم از دانشجو، طلبه، دانش آموز-در شناسایی دشمن

19.   اعتقاد به روحانیت و پشتیبانی از آن توسط همه مردم،براى حفظایمانِ دینى در جامعه

Ø    13/2/1373: بیانات در دیدار کارگران و معلمان، درروز کارگرو هفته‌ى معلم

20.   احساس مسئولیت دست اندر کاران و برنامه ریزان آینده کشور نسبت به دو قشر معلم و کارگر

21.   استقلال همه جانبه(علمی، عملی، فنی و فرهنگی و...)جمهوری اسلامی از قدرتهای غربی

22.   باور و یقین دو قشر معلم و کارگربه عنوان دو قشر تاثیر گزار در خود اتکائی ملت ایران

23.   بنیاد اقتصاد غیر نفتی کشور با تلقی امرکار به عنوان یک عبادت واقعی نه تعارفی و همچنین تعلیم این مهم به نوجوانان و جوانان در محیطهای علمی توسط معلمان

24.   استقلال واقعی همه جانبه در صورت و جود دو عنصر عشق به کار وایمان به ثواب الهی در دوقشر معلم و کارگر

25.   تحقق لیظهره على الدّین کلّه و لو کره المشرکون در صورت کار و تعلیم توأم با احساس و غیرت دینی و ملی

Ø    13/2/1374: بیانات در دیدار کارگران، فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن به مناسبت «روز معلّم» و «روز کارگر» 

26.   اجتماع دو مقوله علم و کار در ملت

27.   جبران عقب ماندگی علمی وعملی به جای مانده از دوسلسله منحوس قاجار و پهلوی با تلاش مضاعف ملت

28.   احساس وظیفه مردم در اداره کشور و تولید نیازهای خودشان و دوری از مصرف زدگی

29.   تربیت نوجوانان و جوانان با روحیه کار، استقلال و علم‌طلبى نه با روحیه‌ى مدرک‌طلبى

30.   انجام کار محکم و قوی و ابتکاری با فرهنگ سازی«وجدان کاری»

 

31.   برنامه ریزی کلان توسط اعضای سه قوا برای فرهنگ سازی«وجدان کارى»و«انضباط اقتصادى»، و همکاری آحاد مردم با مسئولین در تحقق این مهم