سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نقاط ضعف فرهنگی کشور در نگاه مقام معظم رهبری

 نقاط ضعف فرهنگی کشور در نگاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)

«آموزش و پرورش 68 الی 76»

    26/3/68:سخنرانى در مراسم بیعت وزیر آموزش و پرورش، معلمان و جمعى از دانش آموزان استان تهران

      27/12/68:بیانات در دیدار با مدرّسان و مسؤولان دبیرستان علوم و معارف اسلامى شهید مطهرى

1.       نپرداختن به حفظ قرآن در حوزه ها

2.       عدم تسلط بر قرائت رایج  قرآن در بعض حوزوی ها

3.       خلأ آموزش قرآن در مدارس جدید و حوزه ها

    12/2/69: سخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از معلمان و مسؤولان امور فرهنگى کشور و جمعى از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانى کارگر

4.       آشفته شدن نویسندگان و صاحب‌نظران و قلم‌به‌دستان و تریبونداران خودی از حرف مخالف نظام

    7/6/69: سخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان، مسؤولان بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونان پرورشى و مسؤولان امور تربیتى وزارت آموزش و پرورش و جمعى از کارمندان شبکه‌ى بانکى کشور

    11/2/70: سخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از کارگران و معلمان سراسر کشور، به مناسبت روز جهانى کارگر و روز معلم

5.       عدم آشنایی دستگاه رسمی هنری ما با منطق اسلام

6.       نادیده گرفتن عزم و اراده ملت و یکی پنداشتن روحیات ملت فعلی را با مردم دوران رژیم سلطنت و تاریک جلوه دادن فضا توسط بعض افراد

   12/2/70: سخنرانى در دیدار با وزیر آموزش و پرورش و معلمان نمونه‌ى سراسر کشور، به مناسبت روز معلم

   13/6/70: سخنرانى در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد و مدیران و معلمان نمونه‌ى مدارس شاهد به همراه مسؤولان بنیاد شهید انقلاب اسلامى، گروهى از خانواده‌هاى معظم شهدا و جانبازان استانهاى تهران و مازندران، مردم و مسؤولان شهرهاى نور و محمودآباد، و اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس 

 

    25/10/70: بیانات در دیدار با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش

  13/8/1371: بیانات در دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران، به مناسبت روز 13 آبان

   9/2/1371: بیانات در دیدار با جمع زیادى از معلمان و کارگران 

7.       بی رغبتی افراد کم سواد به کسب علم و دانش

8.       تبدیل فرهنگ علم آموزی به وسیله ای برای پر کردن شکم

9.       کمبود مدرسه و مکانهای آموزشی در سطح کشور

10.   مدارس دو شیفتی و سه شیفتی در کشور

   21/5/1371: بیانات در دیدار وزیر، معاونین و رؤساى مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور

11.   ورود فرهنگ اروپاییِ هرزگىو عیاشی و مجالس فساد و گناه، به کشور در هجمه فرهنگی غرب

12.   بی اعتنائی مسئولین فرهنگی به آثار هنری هنرمندان جوان

13.   قصد ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت توسط بعضی اثرات هنری، مقالات، فیلمها و داستان نویسی ها

   17/7/1371: بیانات در مصاحبه‌ى پایانى سفر به استان چهار محال و بختیارى

    15/2/72: بیانات در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت روز کارگرو روز معلّم

14.   تمسک عده ای به نام شهید مطهری و ترویج مطالب غلط

15.   شبیخون فرهنگی دشمن در سطح مدارس کشور با پخش عکسها و فیلمهای مهیج شهوت

    23/4/72: بیانات در دیدار کارکنان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستى و سازمان تأمین اجتماعى

16.   صرف درآمدها فقط در مصارف شخصی و عدم توجه به دیگر افراد جامعه در بعض متمکنین کشور

    10/8/1374: بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

17.   نشناختن قدر روحانیت، به عنوان گره گشای مشکلات کشور

   13/2/1373: بیانات در دیدار کارگران و معلمان، در روز کارگر و هفته‌ى معلم

18.   وجود طرز تفکر وابستگی همه جانبه علمی و عملی و فرهنگی ملت ما به غرب، در بعضی از افراد به ظاهر روشنفکر داخلی

19.   تضعیف دسترنج کارگران و استعدادهای والای ایرانی توسط بعضی تاجران عاری از غیرت ملی و دینی، بوسیله فروش کالاهای ایرانی با برچسب کالای اروپایی

    13/2/1374: بیانات در دیدار کارگران، فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن به مناسبت روز معلّم و روز کارگر

20.   اراده خفه کردن فریاد مرگ بر آمریکا و استکبار ستیزی در گلوها توسط  بعضى از آدمهاى کم مسئولیت یا بى‌مسئولیت داخل کشور

    12/2/75: بیانات در دیدار با جمع کثیرى از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور 

21.  علم آموزی فاسد توسط بعض افراد به منظور سوق دادن کشور به سمت فساد بیشتر

    10/2/1376: بیانات در دیدار جمع کثیرى از کارگران و معلّمان در آستانه‌ى روز کارگر و روز معلّم

22.  بی اعتمادی مردم نسبت به بعضی ازتولیدات  داخلی به خاطر نبود وجدان کاری درتولید کننده

23.  غفلت و بی توجهی به ثبت و ضبط  عملکردها و حسابرسی الهی در انجام کارها

24.    تمرکز مسئولان بر روی مشکلات روزمره و جاری دو قشر معلم و کارگر و پرهیز از برنامه ریزیهای کلان در جهت ارتقاء سطح کیفی کار در این دو بخش

25.  توجه صِرف به کمیتها و حفظ روال عادی 12 ساله تعلیمات متوسطه بدون توجه به کیفیت کارو بی توجهی به هدر نرفتن حتی یک استعداد در مراکز علمی