سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عقیقه

  • عقیقه بهتر است شتر یا گوسفند  یا بز باشد.
  • نر بهتر است. چه برای پسر و چه دختر، اما ماده هم کفایت می کند.
  • بز بهتر است که یک سالش تمام شده باشد و گوسفند بهتر است شش ماهش تمام شده باشد. بیشتر این سن باشد مانعی ندارد.
  • بهتر است پدر ومادر شخصی کهبرای او عقیقه می کنند  از عقیقه نخورند. همچنین سایر افراد تحت تکفل پدر
  • بهتر ازگوشت را به بپزند  وبه مونین وصالحان و فقراء غذا بدهند ولی اگر خام هم بدهند اشکالیندارد
  • بهتر است گوسفندی که عقیقه می شود هیچ عیب ونقصی نداشته باشد و چاق باشد
  • عقیقه برای همه مستحب است حتی کسانی که سنی از آنها گذشته و برایشان عقیقه نکرده اند. حتی برای کسی که از دنیا رفته است می توان عقیقه کرد. علاوه بر این که شخص می تواند برای خودش هم عقیقه کند.

  خلاصه ای از بحث عقیقه در مفاتیح الجنان