سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال عقائد آقای مصباح حفظه الله

بسمه تعالی

نمونه سوال عقائد 3

1 – معنای لغوی واصطلاحی دین را بنویسید.(2)

2 – انواع شناخت و انواع جهان بینی را نام ببرید.(2)

3 - سرمدی بودن خداوند را توضیح دهید.(2)

4 - دو مورد ازعلل بی دینی و انحراف را توضیح دهید.(2)

5 - «چگونه می شود معتقد به موجودی شد که قابل درک با حواس نیست؟» دو پاسخ به این شبهه را بنویسید.(2)

6 – اعتقاد به خداوند ناشی از ترس و جهل بوده و به دلیل آرامش پیدا کردن؛ لذا در عصر حاضر با پیشرفت علوم و کشف علت پدیده ها، جهل وترس ما از بین رفته است  پس دیگر نیازی به اعتقاد داشتن به خداوند نداریم. پاسخ به این شبهه را بنویسید.(2)

 7 – چهار اصل از اصول جهان بینی مادی را بنویسید.(2)

8 – دو عامل برای گرایش به شرک را بنویسید.(2)

9 – توحید احدی و  توحید واحدی را توضیح دهید.(2)

10 – دو اثر سوء برای قائل شدن به جبر نام ببرید.(2)

 

 11 – دو اثر مثبت برای اعتقاد به قضا و قدرالهی نام ببرید.(2)