سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوالبدایه پایه5

بسمه تعالی

 نمونه سوال بدایه المعارف / عقائد 5 (پایه 5)

1 – مختار شارح در معنای اصطلاحی نبوت را بیان کرده، بنویسید که با هر قید چه مواردی از تعریف خارج می شود؟(3)

2 – دلیل براهمه بر عدم امکان ذاتی نبوت و پاسخ آن را بنویسید؟(2)

3 –  دلیل براهمه بر عدم امکان وقوعی نبوت و پاسخ آن را بنویسید؟ (2)

4 – غایه الغایات ارسال رسل را ، از منظر مرحوم مصنف و مرحوم بوعلی بیان کرده، با ذکر دلیل قول احسن را معین کنید؟ (2)

5 – معنی وجوب در گزاره «اللطف من الله تعالی واجب»،چیست؟(1)

6 – برهان لطف بر اثبات ارسال رسل را در یک جمله بیان فرمائید؟(1)

7 – لطف ممکن و مقرب را تقریب فرمایید؟(2)

8 – پاسخ کسانی که مدعی هستند دعوت انبیاء شامل بعضی قاره ها مثلا آمریکا نشده است چیست؟ (دو  پاسخ) (2)

9 – راه های علم به پیامبری یک پیامبر را فقط نام ببرید؟چهار مورد(2)

10 – دو تفاوت معجزه با سحر را بیان فرمائید؟(1)

بسم الله الرحمن الرحیم

 1 – عصمت اصطلاحی را تعریف کنید؟ (2)

2 – چرا هم عصمت اختیاری و هم عصمت غیر اختیاری انبیاء برای آنها فضیلت محسوب می شود؟ (2)

3 – ترک گناه و معصیت توسط انبیاء از چه چیزی ناشی می شود؟دو مورد(2)

4 – منکران عصمت انبیاء به بعضی از آیات که در آنها عصیان و ذنب به پیامبران نسبت داده شده است، استدلال کرده اند. پاسخ به استلال آنها چیست؟(2)

5 – یکی از ادله بر اثبات عصمت انبیاء لزوم نقض غرض است، آن را توضیح دهید؟(2)

6 – «اگر از پیامبرگناهی سر بزند چه در زمان پیامبری و چه قبل از آن، مردم از او متنفر می شوند و به موعظه او گوش نمی دهند ونسبت به او سکون نفس پیدا نمی کنند، پس باید معصوم باشد»دو اشکالی که بر این دلیل وارد شده است را بیان کنید (2)

7 – « پیامبر باید کامل ترین صفات اخلاقی و عقلی را دارا باشد زیرا اگر نداشته باشد صحیح نیست که ریاست عامه بر جمیع خلق داشته باشد و قدرت اداره عالم را هم  نخواهد داشت» دو اشکال بر دلیل مذکور را بنویسد؟(2)

8 – چرا انکار پیامبران سابق کفر و زندقه محسوب می شود؟(2)

9 – دو دلیل بر جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام ذکر کنید.(2)

10 – «خاتم النبیین» در آیه شریفه «ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن خاتم النبیین» چگونه اثبات می کند که پیغمبر ما آخرین پیامبر است؟(بنابر دو قرائت در کلمه خاتم توضیح دهید)(2)

11 – پاسخ به این اشکال که : «استکمال بشر متوقف نمی شود و تمامی ندارد، پس نبوت هم باید ادامه پیدا کند وختم نشود» را بنویسید ؟دو مورد (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

1 - مراد از اعجاز داخلی قرآن و مراد از اعجاز صرفه را بیان کنید؟(2)

2 – دو دلیل بر بطلان قول به صرفه بیان کنید؟(2)

3 – دو دلیل بر عدم  تحریف قرآن ذکر کنید؟(2)

4 – اگر کسی از  شما بپرسد که چه دلیلی بر صحت دین اسلام دارید به او چه پاسخی می دهید؟دو جواب(2)

5 – معنی لغوی امامه را بنویسد؟ نسبت بین امام ونبی کدام یک از نسب اربعه است، توضیح دهید؟(2)

6 – معنی اصطلاحی امامه را بنا برنظر عامه و بنا بر نظر شیعه بنویسید؟(2)

7 – چرا امامت به نظر شیعه از اصول دین است؟ دو دلیل؟(2)

8- دو مورد از تعلیمات غیر عادی امام را نام ببرید؟(2)

9 – علم امام  چه مقدار است؟توضیح دهید؟(2)

10 - دو تفاوت بین علوم الهی وعلوم بشری رابنویسید؟(2)

 

11 – قوه الهام نزد امام که به قوه قدسیه معروف است را شرح دهید؟(2)