سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال بدایه پایه پنجم (1)

  بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوال بدایه المعارف پایه پنجم

1 -  دلیل براهمه بر عدم امکان ذاتی نبوت و پاسخ آن را بنویسید؟(2)

2 - پاسخ کسانی که مدعی هستند دعوت انبیاء شامل بعضی قاره ها مثلا آمریکا نشده است چیست؟ (دو  پاسخ) (2)

3 - معجزه اصطلاحی را تعریف کنید؟(2)

4 - راه های علم به پیامبری یک پیامبر را فقط نام ببرید؟چهار مورد(2)

5  - دو تفاوت معجزه با سحر را بیان فرمائید؟(2)

6- ترک گناه و معصیت توسط انبیاء از چه چیزی ناشی می شود؟دو مورد(2)

7 – قول به صرفه را توضیح دهید و دو دلیل بر بطلان آن بنویسید؟(2)

8  – دو دلیل بر عدم  تحریف قرآن ذکر کنید؟(2)

9 – تفاوت بین هدایت ایصالیه و هدایت به معنای ارائه طریق را توضیح داده و بگویید کدام یک فقط از شئون امامت است؟(2)

10  – قوه الهام نزد امام که به قوه قدسیه معروف است را کامل تشریح کنید؟(2)

 

11- دو تفاوت بین علوم الهی وعلوم بشری رابنویسید؟(2)