سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال منیه المرید

 

بسمه تعالی

نمونه سوال منیه المرید پایه 3

**** الاول أن لا ینتصب للتدریس حتی تکمل اهلیته و تشهد له بها صلحاء مشایخه.

1.       عبارت فوق کدامیک از آداب معلم را بیان می کند. توضیح دهید.(2)

2.      به سؤالات زیر با کوتاه ترین عبارت پاسخ دهید.(2)

ذلیل کردن علم:

خیر المجالس:

الغلط تحت اللغط:

فرار از مالا تعلم:

3-      دو مصداق برای تواضع معلم نسبت به طلاب بیان کنید؟(2)

4-      چهار مورد برای آداب معلم در درس بنویسید.(2)

5-      یکی از آداب معلم با طلاب ، رعایت انصاف در بحث است، آن را توضیح دهید(2)

6-      منظور از کلمات زیر را بنویسید(2)

به بند کشیدن علم:

مقابلة کتاب:

زکاة العلم:

خیر موضوع:

7-      عاریه دادن کتاب در چه صورت مستحب است؟ و علت استحباب را بیان کنید.(2)

8-      آداب نسخه برداری از کتب شرعی را بنویسید. چهار مورد(2)

9-      قدر مشترک همه آداب و شرایط مناظره چیست؟(2)

10- علامات ریا کننده را طبق روایت امیر المؤمنین علیه السلام بنویسید.(2)

11- چهار آفت و خطر مناظره را بنویسید(2)

 

موفق باشید.